Relationer

"Fantasi er vigtigere end viden" - Albert Einstein

Familien, steder, ting der har betydning, giver mening og som relaterer til noget jeg har oplevet.

Jeg har gemt mange ting fra min farmor og har fået dem ud i lyset ved at sætte dem på gamle smørebrætter. Nu fortæller de en historie.
Jo ældre jeg bliver jo mere giver det mening at arbejde med mine relationer, så jeg er ret glad for mine relations-smørebrætter, og vil udvikle ideen videre.

For nylig har jeg haft lejlighed til at møde skuespilleren Bodil Jørgensen. Hendes bedsteforældre boede på den samme egn som min fars familie, så jeg kunne give lidt historie videre - bl.a. ved at lave et smørebræt med kirke og salme nr 111.

© Galleri Fredslund kontakt